Desatero mateřského centra Míša

  1. Do vnitřních prostor MC vstupujeme pouze v přezůvkách nebo v ponožkách.
  2. Za dítě neseme veškerou odpovědnost my - rodiče. Své dítě hlídáme, aby nedošlo k úrazu po celou dobu pobytu v MC a neseme také odpovědnost za škody způsobené nedbalostí.
  3. Cena za návštěvu mateřského centra je 75,-- Kč za 1 dítě + jejich doprovod, druhé dítě 38,- Kč, každé další zdarma. Každý návštěvník se zapíše do knihy návštěv a zaplatí vstupné. Mimořádné akce mohou mít mimořádné vstupné.  
  4. Do centra chodíme se zdravými dětmi. Prosím, buďte ohleduplní k sobě i ostatním a nevoďte do centra infekční děti i třeba jen při vašem podezření na začínající chorobu. 
  5. Děti vedeme k pořádku, před odchodem z MC Míša (zpravidla 15 min před koncem) společně uklidíme hračky a případný nepořádek, který jsme způsobili.
  6. Organizované činnosti dle programu budou probíhat vždy na začátku setkání.  
  7. Každý návštěvník se může občerstvit připravenými dobrotami, které jsou vždy na stole v kuchyňce. Kafíčko pro maminky je samozřejmostí. S jídlem a nápoji sedíme u stolu.
  8. Šetříme vodou, elektřinou a materiálem. Třídíme odpad. Prostory MC udržujeme v čistotě.
  9. Toalety a prostory MC udržujeme v čistotě.
  10. Uvítáme vaše nápady a připomínky k mateřskému centru.